Disclaimer

Tandartspraktijk Mulder spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden informatie en producten. Tandartspraktijk Mulder behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Tandartspraktijk Mulder geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Tandartspraktijk Mulder geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.
Tandartspraktijk Mulder garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
Tandartspraktijk Mulder aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Als rechthebbende behouden wij alle rechten met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, producten, prijzen, grafisch materiaal en logo's.

Op de informatie van deze website en op de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Privacy statement

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Tandartspraktijk Mulder is er verantwoordelijk voor te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en derhalve geheel volgens de eisen hiervan te handelen.

Wat wij met uw gegevens doen?

Bij de aanvraag van informatie en/of het bestellen van producten vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag en/of voor het uitvoeren van uw opdracht tot levering van producten. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten. Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten, kunt u dit bij ons aangeven. Wij blokkeren dan uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten ons bedrijf toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Vragen?

Voor vragen over de wijze waarop Tandartspraktijk Mulder omgaat met persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Tandartspraktijk Mulder, Gezondheidscentrum Tabaksteeg, De Hank 2, 3832 JL Leusden, Tel: 033-4333406, info@tandartspraktijkmulder.nl

Wijzigingen

Tandartspraktijk Mulder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Vanzelfsprekend zal Tandartspraktijk Mulder waarnodig het Privacy Statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak.