dameWerkwijze

Niet iedereen vindt het prettig om naar de tandarts te gaan. Uit onderzoeken blijkt dat meer dan 1 miljoen mensen de behandeling uit angst uitstellen of zelfs helemaal niet gaan.
In onze praktijk proberen wij u, als patiënt, zoveel mogelijk op uw gemak te stellen.
Dit doen wij door wanneer u bij ons in de stoel ligt uitvoerig te vertellen wat de tandarts doet en waarom.

Controle

Tijdens de controle wordt het hele gebit bekeken en eventueel indien mogelijk/nodig, gelijk gereinigd. Voor eventuele verdere behandelingen dient u een nieuwe afspraak te maken.
Wij zullen u per mail/post berichten wanneer het weer tijd is voor uw controle.
Ook kunt u na uw controle direct een afspraak voor een volgende controle of behandeling maken bij de balie. Een behandeling is alleen mogelijk op afspraak.

 

Afspraak maken

Indien u reeds bij ons staat ingeschreven, kunt u telefonisch een afspraak maken. Dit kan van 8.00 uur tot en met 16.00 uur.

Afspraak afzeggen of vergeten

Wij maken u er op attent dat u tot uiterlijk 24 uur van te voren uw afspraak kunt afzeggen. Als u een afspraak vergeet of als u de afspraak niet op tijd afzegt, zijn wij genoodzaakt een deel van de kosten in rekening te brengen.

Spoedgevallen

Onder spoedgeval wordt verstaan:
-Een afgebroken of losse tand door een ongeval.
-Nabloeding na het trekken van een tand of kies.
-Een acute ontsteking.

In dergelijke situaties kunt u, bij het gesloten zijn van de praktijk, contact opnemen met de spoeddienst op telefoonnummer 0900-8602